Zaangażowany zespół - jak zbudować i zarządzać zespołem? – Her Impact Store

Zaangażowany zespół - jak zbudować i zarządzać zespołem?

Zaangażowany zespół - jak zbudować i zarządzać zespołem.

Dobry zespół to filar przedsiębiorstwa. Pojedyncze osoby, pomimo swoich kompetencji i zaangażowania, mogą nie osiągnąć takich wyników, jakie są w zasięgu tych samych pracowników, ale działających w synergicznie działającej grupie. Dobry zespół przypomina mechanizm zegarka - każdy trybik jest ważny, nawet najmniejszy, i dopiero sprawnie działające wszystkie elementy przyczyniają się bezbłędnej pracy całej maszynerii.

Zespół powinien być zgrany, a jego członkowie muszą mieć poczucie jedności i świadomość, że efekt końcowy zależy od pracy każdego z nich. Członkowie zespołu - niezależnie od sympatii czy stopnia zaprzyjaźnienia - powinni się szanować i nawzajem cenić swoją pracę, muszą wiedzieć, że błąd jednego z nich ma destrukcyjny wpływ na pracę wszystkich i może zniwelować nawet kilkumiesięczne starania.

Spotkania na gruncie prywatnym nie są wymagane, ale poczucie wspólnego celu już tak. Poznaj nasze kursy Pakiet kursów Her Business  Pakiet kursów Her Career 

Na co zwrócić uwagę podczas budowania zespołu?

Proces budowania efektywnego zespołu nie jest łatwy. Grupa osób będzie efektywnie ze sobą współpracować, jeśli spełnione zostaną kluczowe warunki niezbędne przy takim przedsięwzięciu:
 1. Właściwa komunikacja. Odpowiednia komunikacja to główne narzędzie w drodze do osiągnięcia firmowych celów. Członkowie zespołu muszą potrafić  rozmawiać ze sobą, omawiać zawodowe kwestie, wymieniać się pomysłami i na bieżąco informować o przebiegu każdego etapu realizowanego zadania.  Zdolność współpracy to w zespole podstawa. Poza tym podczas częstych rozmów członkowie zespołu mają szansę lepiej się poznać i zintegrować.
 2. Odpowiednia , " zdrowa ", atmosfera.   Członkowie zespołu powinni znać swoje mocne strony i słabsze punkty. W umacnianiu więzi i tworzeniu relacji między pracownikami  pomocne są spotkania integracyjne. Na neutralnym gruncie łatwiej o rozwiązywanie konfliktów i wyjaśnienia nieporozumień, a oderwanie się od spraw zawodowych pozwala na bardziej obiektywną ocenę  i " oczyszczenie " atmosfery.
 3. Wykorzystanie potencjału członków zespołu, czyli precyzyjne przydzielenie zadań i dokładne określenie zakresu obowiązków. Tylko dzięki właściwej organizacji pracy możliwe jest maksymalne wykorzystanie potencjału drzemiącego w pracownikach. Każdy członek zespołu powinien mieć do dyspozycji narzędzia do realizacji wytyczonych zadań i dostosowany do jego możliwości zakres obowiązków. Zbyt duża ilość zadań lub za krótki czas przeznaczony na ich wykonanie może przytłaczać i działać demobilizująco.
 4. Sprawiedliwa ocena osiągnięć. Pracownik powinien być odpowiednio zmotywowany, a jednocześnie  mieć świadomość swoich ograniczeń i  być otwartym na konstruktywną krytykę. Zaniedbywanie obowiązków  lub inne niedociągnięcia powinny skutkować szukaniem przyczyny i skupieniu się na rozwiązaniu tak ważnego dla pracy całego zespołu problemu. Druga strona medalu jest taka, że każdy  lubi być doceniony i pochwalony za dobrze wykonaną pracę i ponadprzeciętne zaangażowanie.  Takie zagadnienia - czyli docenianie dobrze wykonanej pracy oraz krytyka w przypadku zaniedbań -  wchodzą  m. in. w ścisły zakres obowiązków lidera grupy.
 5. Zbudowanie pozycji lidera. Kierownik zespołu musi posiadać odpowiednie cechy charakteru oraz umiejętności i wiedzę, a także  cieszyć się zaufaniem wśród podwładnych. Zadaniem lidera jest łączyć, a nie dzielić pracowników i dlatego powinna cechować go również uczciwość  oraz sprawiedliwe traktowanie członków zespołu. Lider w dużym stopniu odpowiada za atmosferę w zespole, to do niego należy rozwiązywanie konfliktów i podział obowiązków. Dobrym liderem jest osoba ciesząca się szacunkiem i autorytetem wśród podwładnych.
Zrozumieć grupę - efektywne zarzadzanie zespołem z Edytą Kwiatkowską  6 kroków do zbudowania zespołu z Ulą Chwiećko   

Jakie są zalety pracy w zespole?

 1. Odmienne spojrzenie na zagadnienie i jego indywidualna ocena - każdy członek zespołu posiada odrębną wiedzę i doświadczenie, dzięki którym jego ocena zadania jest absolutnie indywidualna, a zestawienie i porównanie wszystkich koncepcji może prowadzić do zaskakujących i nieoczekiwanych wniosków.
 
 1. Jasny podział obowiązków i wzajemne uzupełnianie się. Najlepiej, żeby przy rozdzielaniu zadań wzięto pod uwagę nie tylko predyspozycje zawodowe  każdego z członków zespołu, ale również jego upodobania i przydzielono zadania, w realizacji których czuje się jak ryba w wodzie. Pracownik wykonujący pracę z pasją i zadowoleniem upora się z zadaniami szybko i rzetelnie.
 
 1. Spektakularne osiągnięcia. Oczywiście nie zawsze, sukces nie jest dedykowany wszystkim jednakowo, jednak wspólna praca kilku osób przynosi wydajność o imponującym zasięgu.  Te same osoby pracując bez wzajemnego wsparcia oraz wymiany wiedzy i pomysłów rzadko osiągają przybliżony rezultat.  Praca w zespole wiąże się z jeszcze innym ważnym aspektem - mobilizacją , a może nawet rywalizacją. Ale taką twórczą.  Obserwacja zaangażowania współpracowników w dane zadanie czy projekt powoduje chęć dorównania i wykazania się, zdecydowanie zwiększa zaangażowanie.

Jakie cechy powinien posiadać pracownik, aby mógł stać się pełnoprawnym członkiem dobrego zespołu?

 1. Poczucie odpowiedzialności. Praca każdego członka zespołu ma bezpośredni wpływ na wynik końcowy i wszyscy powinni czuć się odpowiedzialni za powodzenie projektu, a dobro firmy i całego zespołu zawsze należy stawiać na pierwszym miejscu przed osobistymi korzyściami czy wygodą.
 2. Inicjatywę. Warto wspierać zaangażowanych pracowników i pozwalać im na kreatywność. Pracownik doceniany za własną inicjatywę " rozwija skrzydła " i chętnie angażuje się w dodatkowe projekty, często wybiegające poza zakres jego podstawowych obowiązków.
 3. Wiarygodność. Dotrzymywanie zobowiązań i nie przekraczanie umówionych terminów to sprawa bezdyskusyjna. Zaniedbania w wykonywaniu swoich obowiązków wpływają negatywnie na pracę całego zespołu i dezorganizują ustalony rytm.
 4. Lojalność. Przyjaźń wśród członków zespołu nie jest wymagana ( zabroniona też nie ! ), ale wzajemny szacunek i uczciwe postępowanie powinny obowiązywać w każdej grupie współpracowników. Nie mniej z praktyki wynika, że lubiący się członkowi jednego zespołu mogą stworzyć bardzo skuteczny  i silny team.
Budowanie zespołu w firmie wiąże się z pewnymi trudnościami i ryzykiem, ale warto wziąć pod uwagę, że cele osiągnięte przez zgrany i zaangażowany zespół rzadko można osiągnąć przy braku współpracy i indywidualnym sposobie realizowania projektów. Reasumując - dobry, czyli skuteczny i zaangażowany zespół to klucz do sukcesu.

Starszy post Nowszy post