Czym jest strategia biznesowa firmy? – Her Impact Store

Czym jest strategia biznesowa firmy?

Strategia biznesowa firmy. Strategia to termin stricte wojskowy. Oznacza przygotowanie i prowadzenie wojny  według dokładnych wytycznych w celu osiągnięcia zaplanowanych korzyści.  Taki sam model postępowania sprawdza się w biznesie -  poprzez realizację ustalonego planu, krok po kroku zbliżasz się do  punktu, w którym osiągniesz oczekiwany rezultat.

Strategia biznesowa firmy to skomplikowany mechanizm, w olbrzymim uproszczeniu sprowadza się do stwierdzenia, że są to istotne dla firmy decyzje i wybory, jakich dokonuje właściciel lub kierownictwo. 

Odpowiednia strategia to nie tylko przywilej wielkich firm, konkurencja wymusza pewne zachowania również na małych przedsiębiorstwach, które powinny w jakiś sposób się wyróżniać, zabiegać o klientów i satysfakcjonujące wyniki. Ustalenie strategii pozwoli na zdefiniowanie miejsca, w którym jesteś obecnie, i do którego zmierzasz. Właściwa strategia powinna wpłynąć na rozwój  firmy i zbudowanie przewagi nad konkurencją.

Jakie są podstawy strategii biznesowej?

Ustalając strategię firmy wypunktuj czynniki, które wpłyną na jej realizację:

 • określ misję firmy i cel ostateczny
 • ustal ile czasu  potrzebujesz  na dojście do wytyczonego celu
 • sprecyzuj, jakie działania podejmiesz, by wykonywać założenia strategiczne
 • ustal na jakim rynku chcesz funkcjonować i jak daleki będzie zasięg Twojej działalności
 • skonkretyzuj ofertę - jakie towary lub usługi będziesz oferować
 • określ swój model biznesowy i metody walki z konkurencją
 • wybierz grupę docelową -  do kogo dokładnie chcesz trafić ze swoją ofertą, poznaj zwyczaje zakupowe oraz potencjał wybranej grupy klientów
 • ustal budżet jakim dysponujesz
 • zdefiniuj swoje mocne i słabe strony
 • przyjrzyj się konkurencji -  które rozwiązania warte są Twojej uwagi i zastosowania, a których zdecydowanie powinnaś  unikać.

Strategia biznesowa to strategia konkurencyjna, powinna być konkretna i długoterminowa. To coś więcej, niż  biznesplan, warto ją spisać uwzględniając nie tylko własne wizje i marzenia, ale głównie jasno określone wymierne cele prowadzące do osiągnięcia sukcesu.

Reasumując - strategia biznesowa nadaje kierunek  działalności.

Podstawy strategii biznesowej z Agnieszką Węglarz

Jaka powinna być strategia rozwoju?

Właściwie określona i realizowana strategia powinna przynieść trwałą przewagę nad konkurencją. Nie chodzi
o krótkotrwały czy jednorazowy  sukces związany z wykorzystaniem chwilowej koniunktury lub nadarzającej się okazji.

Cechy dobrej strategii:

 • Umiejętnie dobrany cel - powinien być realny i precyzyjnie określony, strategia firmy to nie " koncert życzeń" tylko konkretne i  skuteczne działania, które w połączeniu z sytuacją na rynku prowadzą do uzyskania wysokiej pozycji w branży i adekwatnych dochodów.

 

 • Powinna być odważna - może wymagać trudnych, ale niezbędnych  decyzji. Wprowadzanie firmy lub jednoosobowej działalności na nowe tory wymaga odwagi, być może konieczna będzie rezygnacja z pewnych usług lub produktów i zastąpienie ich zupełnie nowymi. Przyzwyczajanie się do pewnych standardów i trwanie w nich bez względu na okoliczności  i brak efektów nie jest dobrą drogą do sukcesu. Pamiętaj o stwierdzeniu
  " kto się nie rozwija, ten się cofa". Niejedna firma boleśnie przekonała się o słuszności tego powiedzenia. Sentymentalizm nie jest fundamentem dobrze prosperującego biznesu.

 

 • Spokój i cierpliwość - nie zakładaj, że wszystkie cele uda się osiągnąć jednocześnie i najlepiej natychmiast. Najskuteczniejszą taktyką jest skupianie uwagi i środków na  jednym z celów i dążenie do jego realizacji,
  po uzyskaniu zaplanowanego wyniku skup uwagę na kolejnym celu. Taka taktyka przynosi najlepsze rezultaty i wpływa na poprawę funkcjonowania firmy. Realizacja kilku celów jednocześnie przedłuża w czasie cały proces, natomiast przechodzenie od jednego osiągniętego celu do następnego sprawia, że szybciej uzyskasz zamierzony efekt, co w widoczny sposób przełoży się na kondycję firmy.

 

 • Odpowiedni czas realizacji - z określeniem strategii i wprowadzaniem zmian  nie czekaj na gorsze czasy.
  W momencie, gdy spada liczba klientów i maleją przychody najczęściej jest już za późno. Mocną pozycję buduje się w czasie dobrobytu, wtedy łatwiej jest przetrwać, gdy przychodzi kryzys. Kryzys to - paradoksalnie - dobry czas dla silnych firm, eliminuje słabą konkurencję i poprawia notowania pozostałych.

 

 • Oryginalność - trudne zadanie przy dzisiejszym nasyceniu rynku. Niemniej trzeba być uważnym i pilnie obserwować sygnały dawane przez klientów.  Często zadawaj sobie pytania - jakiej usługi lub produktu brakuje? Jaką nowinkę mogę wprowadzić i zastosować u siebie, aby się wyróżnić i wyprzedzić konkurencję?

Biznes z głową. Strategia osobista z Sylwią Miller

Życzymy powodzenia w ustaleniu dobrej strategii i jej skutecznej  realizacji her impact store

Zobacz również:


Starszy post Nowszy post