6 kroków do zbudowania własnego zespołu w firmie – Her Impact Store

6 kroków do zbudowania własnego zespołu w firmie

budowanie własnego zespołu w firmie

6 kroków do zbudowania własnego zespołu w firmie

Rolą pracodawcy jest stworzenie warunków, w których pracownicy będą stanowili zgrany team, a ich wspólna praca zaowocuje  sprawnym funkcjonowaniem firmy. Pracownicy powinni dobrze czuć się w swoim towarzystwie i umieć efektywnie współpracować. Od ich zaangażowania i produktywności  zależy kondycja przedsiębiorstwa.

Pracownicy tylko wtedy stworzą  zgrany zespół, jeśli każdy z nich  będzie czuł  się w pełni usatysfakcjonowany miejscem jakie zajmuje. Niesprawiedliwe traktowanie odbiera bowiem motywację oraz chęć do pracy  i często odbija się negatywnie na całej grupie.

Członkowie zespołu powinni mieć zapewnione warunki zatrudnienia odpowiednie do kompetencji i odpowiedzialności, ale samo  wynagrodzenie może nie stanowić wystarczającego powodu do satysfakcji, dlatego warto pomyśleć o dodatkowych benefitach, które  wpłyną na zwiększenie zaangażowania pracowników. Dobrym pomysłem jest pozostawienie pracownikowi do wyboru z jakich dodatków pozapłacowych chce korzystać np. karnety sportowe lub rekreacyjne, karty podarunkowe, bony żywnościowe, pakiety medyczne. Wszystkie takie dodatki są cenione przez pracowników i mają wpływ na sposób wykonywania obowiązków zawodowych.

Zespół powinien się uzupełniać, im bardziej różnorodna grupa, tym lepiej. Postawienie wyłącznie na silne osobowości może powodować spięcia, a w rezultacie dezorganizować pracę. Aby zespół stanowił mocny  filar przedsiębiorstwa należy rozwijać przede wszystkim zdolności współpracy oraz skutecznej komunikacji.

Co jeszcze można zrobić, aby grupa pracowników stworzyła skuteczny i zgrany zespół?

Zapoznaj się z naszymi pakietami kursów 

1.Pakiet kursów Her Business 

2.Pakiet kursów Her Career 

Jak stworzyć odnoszący sukcesy zespół?

6 elementów  koniecznych do zbudowania dobrego zespołu

  • Wspólny cel firmy i pracowników
  • Odpowiedni lider
  • Ustalone i obowiązujące zasady
  • Dobra komunikacja w firmie, czyli zespół = współpraca
  • Kreatywni, zaangażowani członkowie zespołu
  • Integracja.

1. Wspólny cel

Członkowie zespołu to pracownicy jednej firmy i jej dobro powinni stawiać na pierwszym miejscu. Muszą dokładnie wiedzieć na co ukierunkowana jest działalność firmy  i na czym polega specyfika pracy na każdym szczeblu. Wydaje się to oczywiste, a jednak nie zawsze przedstawione cele są zrozumiałe dla wszystkich pracowników. Spotkania z pracownikami mają stanowić okazję do przekazania im niezbędnych informacji, aby swoje starania nakierowali na  osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

Zakres obowiązków pracownika nie może przekraczać jego kompetencji i możliwości, ale jednocześnie powinien stanowić ambitne wyzwanie i prowadzić do osiągnięcia  satysfakcji z wykonania powierzonego zadania.

2. Dobry lider zespołu

Osoba, która stanie na czele zespołu jest niezwykle ważna, od jej umiejętności kierowniczych  zależy powodzenie każdego grupowego projektu. Liderem powinien zostać doświadczony pracownik znający dobrze specyfikę przedsiębiorstwa,
potrafiący motywować innych oraz posiadający umiejętność zarządzania ludźmi i czasem. Do lidera należy rozplanowanie przedsięwzięcia w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich, ustalenie dla całej grupy obowiązujących zasad oraz  przedstawienie celów i rozdzielenie zadań. Liderem musi być osoba ambitna, pewna siebie i  niezwykle komunikatywna, która umiejętnie
( a przede wszystkim zrozumiale) przekaże współpracownikom  swoje wymagania oraz ewentualne uwagi dotyczące ich pracy.  Lider powinien być otwarty na wysłuchanie innych i chętny do dialogu oraz umieć rozwiązywać konflikty. Od lidera zależy, czy pracownik będzie czuł się dowartościowany i doceniony, a wiemy, że poczucie własnej wartości doskonale  wpływa na realizację powierzonych zadań.

Dla pracowników ważna jest świadomość, że w razie jakichkolwiek problemów mogą liczyć na  wsparcie i pomoc lidera.

3.  Jasne, konkretne zasady

W każdej firmie powinny obowiązywać proste i jasne zasady, a pracownicy muszą je poznać i stosować się do nich. Przestrzeganie przez pracowników obowiązujących reguł ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorstwa i pozytywnie wpływa na panującą atmosferę oraz relacje między pracownikami. Należy dokładnie określić co wolno, a czego nie i jakie zachowania nie będą tolerowane. Każdy pracownik powinien w pracy być szanowany i czuć się bezpiecznie wiedząc, że firma spełnia wymagane standardy.

4.  Dobra komunikacja w firmie

Dobra komunikacja to filar pracy zespołowej, od niej zależy sprawne realizowanie zadań i przyjazna atmosfera. Nieporozumienia wynikające ze źle przekazanych komunikatów  powodują komplikacje w wykonywaniu zadań oraz pogarszają stosunki koleżeńskie, a wzajemne obwinianie się nie ułatwia pracy. Komunikacja = współpraca, pracownicy powinni dobrze się dogadywać i należy stworzyć im do tego odpowiednie warunki. Częste spotkania, w czasie których każdy ma szansę na przedstawienie swojej opinii lub pomysłu sprzyjają zacieśnianiu współpracy i budują właściwą relację między członkami zespołu.

5. Zgoda na kreatywność pracowników

Nie wszystkie dobre pomysły muszą być Twoje, pozwól wykazać się pracownikom. Często spojrzenie z innej perspektywy skutkuje świetnym pomysłem lub innowacyjnym rozwiązaniem. Pracownicy cenią sobie możliwość własnej inicjatywy, to ich jeszcze bardziej mobilizuje i daje ogromną satysfakcję z dobrze wykonanego zadania. Akceptacja  przełożonych doskonale wpływa na pewność siebie i zwiększa poczucie własnej wartości.

6. Integracja - ważny element pracy zespołowej

Poza siedzibą firmy i poza godzinami pracy pracownicy mają szansę lepiej się poznać i nawiązać bardziej przyjacielskie kontakty. Nieformalne wyjścia i wyjazdy integracyjne sprzyjają swobodzie, są czasem odpoczynku i relaksu, dzięki nim znajomości  stają się bardziej serdeczne niż w biurze i nabierają  osobistego charakteru. Lepsze poznanie się prywatnie często owocuje doskonałą współpracą zawodową.

Polecamy  profesjonalne kursy 6 kroków do zbudowania zespołu z Ulą Chwiećko - dzięki niemu poznasz podstawy tworzenia zespołu i zarządzania nim, oraz

Zrozumieć grupę - efektywne zarządzanie zespołem z Edytą Kwiatkowską - praktyczne porady jak zbudować skuteczny  zespół.

Zobacz nasze inne wpisy:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwoju osobistym i metodach rozwoju zawodowego, sprawdź naszą ofertę kursów:

Zobacz również:


Starszy post Nowszy post